مصوبه دولت درباره مشاغل سخت و زیان‌آور و درجه آنها در بنیاد شهید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۵) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت۶۵۲ مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۳۶۸ تصویب کرد:

۱- مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح جدول زیر تعیین می شود:

درجه سه (سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هرسال)  درجه دو (دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال)      درجه یک (یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال)  
متصدیان پست­های سازمانی پرستار، بهیار، کمک بهیار که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند. متصدیان پست سازمانی پزشک که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند.

۲- بهره مندی از مزایای این تصویب نامه منوط به اشتغال عملی کارکنان در پست های سازمانی مربوط می باشد. 

۳- اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصویب‌نامه پس از بازنشستگی ممنوع است.

۴- این تصویب نامه جایگزین مصوبه شماره ۸۶۸۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۲ می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به بنیاد شهید و امور ایثارگران – سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.دیدگاهها بسته شده است.