نگرانی دانشمندان درباره باکتری‌های مقاوم در هوا

به گزارش عرصه و به نقل از ساینس دیلی، هوای آلوده شهرها به عنوان مهمترین وسیله برای انتقال باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک شناسایی شده است.
محققان در گوتنبرگ اظهار کردند: نمونه هوای پکن حاوی DNA ژن‌هایی است که قوی‌ترین آنتی بیوتیک‌ها را نسبت به درمان مقاوم می‌کنند.
جواکیم لارسون، استاد دانشگاه گوتنبرگ و مدیر مرکز تحقیقات آنتی بیوتیک افزود: این موضوع از آنچه که قبلا تصور می‌شد، بسیار مهمتر است و راهی برای انتقال باکتری‌های مقاوم خواهد بود.
در این مطالعه محققان بر روی ۸۶۴ نمونه از DNA جمع‌آوری شده انسان و حیوان در محیط‌های مختلف سراسر جهان بررسی‌هایی انجام دادند و ژن‌های مقاوم به باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک را در آنها جستجو کردند.
این بررسی نمونه‌های کمی را مورد مطالعه قرار داده و به بررسی هوای مکان‌های بیشتری نیاز است.
محققان در همین نمونه‌های اندک هم ژن‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک را کشف کردند.
نگرانی خاص در این بررسی کشف ژن‌هایی بود که در برابر کارباپنم‌ها- گروهی از آنتی بیوتیک‌ها که آخرین چاره برای عفونت‌های ناشی از باکتری‌هایی با درمان دشوار هستند- هم مقاومت کردند.
نتایج بررسی‌ها نشان نمی‌دهد که باکتری‌های زنده در هوا تهدید واقعی باشند، در واقع این باکتری‌ها مخلوطی از باکتری‌های زنده و غیرزنده هستند.دیدگاهها بسته شده است.