همکاری روسیه و سوئیس برای تولید داروهای پاک

به گزارش عرصه از وستی ،پیور هلگ سفیر سوئیس در روسیه گفت: سرمایه گذاران سوئیسی در نظر دارند تا در زمینه تولید دارو با فناوری‌های بالا و همچنین داروهای پاک با روسیه همکاری کنند.
وی با اشاره به بازار بزرگ دارویی در روسیه گفت: بازارهای دارویی در غرب اروپا به حالت پایداری و سکون رسیده اند اما بازار دارویی روسیه در حال رشد است و امکان فراوانی برای سرمایه گذاری در زیرساخت‌های آن وجود دارد .
این مقام سوئیسی خاطرنشان کرد: انجام تحقیات مشترک میان دانشمندان سوئیس و روسیه در زمینه‌های پزشکی و تولید داروهای جدید از دیگر برنامه های همکاری دوجانبه می باشد.
بازار دارویی روسیه بیش از سی میلیارد دلار در سال گردش مالی دارد که از این رو بسیاری از کمپانی های بزرگ دارویی از اروپا و امریکا خواهان حضور در این بازار هستند.
همچنین بسیاری از تولیدات متنوع دارویی شرکتهای معتبر داروسازی جهان برای مصرف در بازار شرق اروپا و آسیای میانه در روسیه ساخته و تولید می شود.دیدگاهها بسته شده است.