کمیته فنی فیبا درباره حجاب بانوان بسکتبالیست تصمیم‌ می‌گیرد

به گزارش عرصه و به نقل از سایت FIBA، در جلسه کمیته اجرایی فیبا درباره مشکلات و چالش‌های مختلف این فدراسیون بحث‌هایی صورت گرفت.

یکی از موضوعات بحث حجاب بانوان بسکتبالیست بود.

پیش از این فیبا در سال ۲۰۱۴، دو سال به صورت آزمایشی اجازه استفاده از حجاب در مسابقه‌های ملی را داده بود.

کمیته اجرایی از کمیته فنی فیبا درخواست کرد تا در این مورد با فدراسیون‌های ملی بحث و بررسی کنند و نتایج آن‌ها را بازبینی کنند و در این باره تصمیم‌گیری انجام شود.

به گزارش عرصه، این در حالی است که فدراسیون بسکتبال ایران منکر مهلت دوساله برای استفاده آزمایشی از حجاب شده بود و اصلا در جریان نشست اخیر فدراسیون جهانی نیز قرار نداشته است.دیدگاهها بسته شده است.