آغاز به کار مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار لرستان

به گزارش عرصه منطقه لرستان، محمدرضا پورحاج رضایی در مراسم آغاز به کار شعبه مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار لرستان، اظهار کرد: مجتمع‌های فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار در کشور با هدف خدمت‌رسانی به جانبازان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران در حوزه بهداشت و درمان ورزشی و فرهنگی ایجاد می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه توانبخشی این مؤسسه، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت بهداشت و بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت گرفته است، افزود: این مؤسسات نقش مهمی در ارائه خدمات تخصصی توانبخشی دارند کمااینکه ما در مؤسسه توان‌بخشی فرهنگی و ورزشی ایثار فارس ۷۰ تخت توانبخشی راه‌اندازی کرده‌ایم.

پورحاج رضایی ادامه داد: در مؤسسه توانبخشی فرهنگی و ورزشی ایثار لرستان با جانمایی‌های صورت گرفته ۱۵ تا ۲۰ تخت توانبخشی نصب و راه‌اندازی خواهد شد همچنانکه طبق تعامل صورت گرفته با وزارت بهداشت،مجوزهای لازم برای تاسیس مراکز توانبخشی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: در تفاهم‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران با وزارت بهداشت و درمان ارتباط مؤسسه با دانشگاه علوم پزشکی بیشتر شده است به‌ طوری‌ که در تشکیلات جدید این مؤسسه یک عضو از پنج عضو هیأت مدیره مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی هر استان  رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن استان است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند از ظرفیت این مؤسسه برای کمک‌های پزشکی و درمانی به سایر اقشار جامعه نیز استفاده کنند، اظهار کرد: این مؤسسات با توجه به تجهیزات و امکانات تخصصی می‌توانند آموزش‌های تخصصی و عملی در حوزه توانبخشی و برگزاری نشست‌های علمی پزشکی را به جامعه ارائه دهند.

پورحاج رضایی گفت: این مؤسسه در سه حوزه توانبخشی، ورزشی و فرهنگی خدمت ارائه می‌دهد این در حالی‌است که اداره مراکز توانبخشی این مؤسسه در قالب مشارکت با دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود.

‌-دیدگاهها بسته شده است.