آمریکا عامل ایجاد نا امنی در اروپا شده است


وزیر دفاع روسیه با تاکید بر اینکه آمریکا با استقرار نیروهای خود در اروپا، منجر به ایجاد نا امنی و تهدید در این قاره شده، مصادیق این نا امنی را به تفصیل توضیح داد.

به گزارش عرصه به نقل از تاس، وزیر دفاع روسیه در اظهارات امروز خود، تسلیحات مستقر شده آمریکا در اروپا را تهدیدی علیه امنیت اروپا دانست.

بر اساس این گزارش، «ایگور کوناشنکوف» که این سخنان را در پاسخ به ادعای وزارت خارجه آمریکا در خصوص مستقر کردن سامانه موشکی S۴۰۰ و موشک های تاکتیکی “اسکندر” در منطقه کالینگراد توسط روسیه مطرح می کرد، گفت: تهدید امنیتی واقعی امروز از طرف روسیه نیست بلکه اشباع شدن اروپا با تسلیحات و افسران نظامی است که اصالتا اروپایی نیستند.

وزیر دفاع روسیه همچنین با اشاره به ساخت و استقرار سپر موشکی آمریکا در لهستان و رومانی و همچنین استقرار واحدهای جنگی ناتو که عمدتا از سربازان آمریکایی مستقر در لتونی، لیتوانی، استونی و لهستان تشکیل شده به همراه روانه کردن کشتی های جنگی آمریکایی به همسایگی روسیه یعنی کشور نروژ درآینده نزدیک را خطر اصلی ایجاد شده از سوی آمریکا دانست.

«کوناشنکو» گفت: نیاز نیست کسی دریادار باشد تا یک مساله ساده را متوجه شود: همه تهدیداتی که در حال حاضر اروپا ر در معرض خطر قرار داده نتیجه سیاست ارتش آمریکا است که طی ۱۰ سال گذشته پیاده شده است.  

http://www.mehrnews.com/news/3831569/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAدیدگاهها بسته شده است.