استقرار سامانه های موشکی روسیه در جزایر کوریل


روسیه سامانه پدافند موشکی ساحلی «مدل باستیون» و «بال» در جزیره «ایتوروپ باستیون» و «کوناشیر» در مجموع جزایر کوریل مستقر کرده است.

به گزارش عرصه به نقل از آناتولی، روسیه در منطقه اقیانوس آرام، سامانه پدافند موشکی ساحلی «مدل باستیون» و «بال» در جزیره «ایتوروپ باستیون» و «کوناشیر» در مجموع جزایر کوریل مستقر کرده است.

از این سامانه برای حفظ امنیت سواحل استفاده می شود. برد موشک سیستم باستیون که اغلب برای مواضع دریایی مورد استفاده قرار می گیرد، ۶۰۰ کیلومتر و سیستم بال نیز از قابلیت پرتاب دو نوع موشک با بردهای ۱۲۰ و ۱۶۰ کیلومتر برخوردار است.

روسیه در سال ۱۹۴۹ حاکمیتش در جزایر کوریل را اعلام کرده است و از آن زمان بین ژاپن و این کشور بر سر مالکیت این جزایر اختلافات وجود دارد.دیدگاهها بسته شده است.