افزایش ۲۰درصدی گرمخانه در شب‌های سرد پایتخت

به گزارش عرصه، رضا قدیمی ضمن اعلام آمادگی نسبت به ساماندهی افراد کارتن خواب در شب های سرد زمستان گفت: برای حمایت از آسایش افرادی که شب هایشان در کوچه ها و خیابان های شهر به صبح می رسد، آمادگی کامل داریم و مددسراهای تهران امکان خدمات رسانی دارند.

وی ادامه می دهد: شهروندان نیز در صورت رویارویی با مواردی از این دست، با شماره ١٣٧ تماس بگیرند تا مراتب انتقال این افراد به مددسراهای تهران طی شود.

بر اساس گزارش سایت شهرنوشت، مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی پیش‌تر  از افزایش ۲۰ درصدی مراجعان به مددسراها همزمان با ورود موج اول سرما در پایتخت خبر داد و بر شبانه روزی شدن فعالیت مددسراها تا پایان زمستان تاکید کرد.دیدگاهها بسته شده است.