الصاق تمبرهای امنیتی برای صادارت، واردات و صادرات مجدد گونه‌های سایتس در ایران

به گزارش عرصه، رضا فرجی مدیر اجرایی کنوانسیون سایتس در کشور با اعلام این خبر، افزود: اقدام دبیرخانه کنوانسیون CITES برای چاپ تمبرهای امنیتی  Stamps Security به منظور مقابله با اقدام متخلفان و با هدف جلوگیری از سوء استفاده و جعل اسناد و مجوزهای صادره از سوی دولت های عضو صورت گرفته است.

فرجی با بیان اینکه تمبرهای امنیتی Stamps Security واجد شاخص‌های امنیتی خاص و شماره سریال است، گفت: خرید و الصاق این تمبرها بر روی مجوزهای واردات، صادرات و صادرات مجدد از سوی کشورهای عضو کنوانسیون، ضمن تامین امنیت و اطمینان لازم در قبال مجوزهای صادره، مانع جعل و سوء استفاده از آنها می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از الصاق تمبرهای امنیتی جلوگیری از اقدامات غیرقانونی و یا سوء استفاده احتمالی از مجوزهای مجعول است، خاطرنشان کرد: اقدام مدیریت اجرایی کنوانسیون سایتیس در ایران برای خرید و الصاق این تمبرها از مهرماه سالجاری بر کلیه مجوزهای واردات، صادرات و صادرات مجدد گونه‌های مشمول CITES که توسط مدیریت اجرایی کنوانسیون صادر می‌شود در راستای همین رویکرد بوده است.

ایران در مسیر تجارت غیر مجاز و ترانزیت غیرقانونی گونه‌های جانوری ارزشمند به سایر کشورها قرار دارد

به گفته مدیر اجرایی کنوانسیون سایتس در کشور، با توجه به ارزش و اهمیت تنوع زیستی ایران، همچنین قرار گرفتن کشور ما در مسیر تجارت غیر مجاز و ترانزیت غیرقانونی گونه‌های جانوری ارزشمند به سایر کشورها، این اقدام به طور حتم می‌تواند آثار و نتایج مثبت بسیاری همچون کنترل و کاهش تجارت غیرقانونی گونه‌ها به ویژه گونه‌هایی همچون پرندگان شکاری و هوبره به کشورهای همسایه به همراه داشته باشد.

فرجی اظهار کرد: به منظور افزایش کارآیی این اقدام، مراتب استفاده ایران از تمبرهای امنیتی بر روی مجوزهای CITES از طریق دبیرخانه کنوانسیون به کلیه کشورهای عضو اطلاع رسانی می‌شود تا از این پس از پذیرش هر گونه مجوز بدون تمبر امنیتی و مهر و تایید مدیر اجرایی کنوانسیون در کشور بر روی آن، خودداری و با دارنده آنها نیز برابر قانون برخورد کنند.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر اعلام و ابلاغ رسمی این موضوع از طریق سازمان حفاظت محیط زیست به گمرکات کشور، مراجع انتظامی، مبادی ورودی و خروجی و مرزبانی‌ها، تصریح کرد: زین پس تنها مجوزهایی مورد قبول است که دارای تمبر امنیتی باشد و ارائه کنندگان مجوزهای فاقد تمبر نیز مورد پیگرد و معرفی به مراجع قضایی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرند.

به گفته مدیر اجرایی کنوانسیون سایتس در کشور، سوء استفاده کنندگان و بهره‌برداران غیر قانونی، بعضاً با اقداماتی نظیر جعل مجوزهای قانونی، ضوابط حقوقی و اداری مربوط به تجارت گونه‌های یاد شده را نیز زیر پا گذاشته و به آن ظاهری قانونی می‌بخشند که این کار شناسایی و رهگیری تجارت غیر قانونی آنها را مشکل می‌سازد.

تجارت غیر قانونی تهدیدی مهم برای بقای گونه‌ها

وی افزود: همچنین با توجه به ارزش اقتصادی قابل توجه بسیاری از گونه‌ها یا محصولاتی که از اجزای آنها ساخته و تولید می‌شوند، تجارت غیر قانونی از جمله تهدیدهای مهم بقای گونه‌ها به شمار می‌آید.

فرجی ضمن یادآوری این موضوع که کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض تهدید انقراض (CITES) دارای سه ضمیمه از گونه‌های گیاهی و جانوری است، خاطرنشان کرد: هر گونه تجارت و جابه‌جایی گونه‌های مذکور میان کشورها و دولت‌های عضو کنوانسیون، مستلزم اخذ مجوز از مدیریت اجرایی کشورهای مبداء و مقصد است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، وی گفت: این بدان معنا است که هر گونه واردات، صادرات یا صادرات مجدد گونه‌های مشمول ضمایم سه گانه کنوانسیون اعم از زنده، مرده، تاکسیدرمی، اعضا و اجزای گونه همچون نمونه‌های بافت و نیز محصولاتی که از این گونه‌ها تهیه یا ساخته می‌شوند، نیازمند اخذ مجوز قانونی از مدیریت اجرایی کنوانسیون است.


 دیدگاهها بسته شده است.