ایران با کاهش تولید نفت موافقت نکرده و نخواهد کرد

به گزارش عرصه، ایران یکی از کشورهایی است که روی حرف خود مبنی بر رسیدن به میزان تولید پیش از تحریم ها ایستاده و با وجود اینکه اعضای دیگر پیش از این ایران را از کاهش تولید معاف کرده بودند، طبق گفته برخی رسانه ها در جلسه اخیر کارشناسان اوپک، از ایران خواسته شده ۱۳۰ هزار بشکه، تولید نفت خود را نسبت به ماه اکتبر کاهش دهد.

سناریوی کاهش تولید، مورد قبول ایران نیست

یک مقام مسئول درمورد این موضوع به عرصه گفت: نمی توان گفت این موضوع صحت دارد یا خیر، سناریوهای مختلفی در جلسات مطرح می شود که ممکن است یکی از آن ها کاهش تولید باشد که این سناریو مورد قبول ایران قرار نگرفته است. سناریوهای مختلفی به منظور کاهش تولید اوپک از ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه مطرح می شود اما ایران با هیچ کاهشی از وضع تولید موجود خود موافقت نکرده و نخواهد کرد و این موضوع در جلسه اخیر کارشناسان اوپک اعلام شد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش همه اعضا به سمت توافق برای توزیع ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است، افزود: ایران هم از این تلاش حمایت می کند و اصول چنین تفاهمی موجب می شود که غیر اوپک و روسیه هم به این جمع بپیوندد و میزان تولید نفت خود را کاهش دهند و همه این اتفاقات به افزایش قیمت نفت کمک خواهد کرد. امیدواریم چنین توافقی به نتیجه برسد.

این مقام آگاه با اشاره به اصرار عراق مبنی بر افزایش میزان تولید به دلیل جنگ با داعش نیز توضیح داد: هر کشوری به دلایل مربوط به خود سعی در مشارکت کم تری در کاهش تولید دارد. لیبی به دلیل نا آرامی سیاسی، نیجریه به دلیل حضور بوکو حرام، عراق به دلیل جنگ با داعش و ایران به دلیل اینکه می خواهد به شرایط قبل از تحریم ها برسد سعی دارند در این توافق سهم بیشتر را به گردن کسانی بیندازند  که بیشتر تولید کرده اند، زیرا افزایش تولید این کشورها به دلیل کاهش تولید در لیبی، نیجریه، ایران و عراق بوده است. این بحث ها ادامه دارد تا کشورها یکدیگر را قانع کنند اما گام ها به سمت توافق است.

با این حال، همچنان باید منظر ماند و دید ایستادگی ایران بر سر حرف خود مبنی بر عدم مشارکت در کاهش میزان تولید تا کجا ادامه دارد و آیا کشورهای دیگر با معافیت ایران از کاهش میزان تولید موافقت می کنند یا خیر.دیدگاهها بسته شده است.