بازگشت طرح ترافیک به حالت عادی/ افزایش ساعت زوج و فرد

سرهنگ حسن عابدی در گفت‌وگو با عرصه درباره اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد اظهار کرد: برابر مصوبه کمیته کاهش آلودگی هوا در شرایط اضطرار، از فردا ساعت و محدوده اجرای طرح ترافیک به حالت عادی باز خواهد گشت و براین اساس از شنبه تا چهارشنبه طرح ترافیک از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت و ساعت اجرای آن در روز پنجشنبه نیز از ۶:۳۰ آغاز شده و تا ۱۳ ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ساعت اجرای طرح زوج و فرد دو ساعت افزایش داشته است، گفت: طرح زوج و فرد نیز در همان محدوده خود از ساعت ۶:۳۰ آغاز شده و با دو ساعت افزایش در ساعت ۱۹ به پایان خواهد رسید. در روز پنجشنبه نیز این طرح در ساعت ۱۳ تمام خواهد شد.

جانشین رییس پلیس راهنمایی ورانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه طرح ترافیک و زوج و فرد در روزهای تعطیل اجرا نخواهد شد، گفت: دوربین‌های نظارتی نسبت به ثبت تخلف ورود غیرمجاز به این محدوده اقدام خواهد کرد.دیدگاهها بسته شده است.