تخلف دولت و قوه قضائیه از احکام برنامه پنجم توسعه


عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم از تخلف دولت و قوه قضائیه از احکام برنامه پنجم توسعه مبنی بر ارائه اسناد حقوق شهروندی و امنیت قضایی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در تذکری گفت: اعتراضات و اختلافاتی که مثل قضیه مشکل شکل گرفت، ناشی از عدم اجرای تکالیف دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه داد: طبق قانون برنامه، دستگاه های اجرایی موظف بودند اسنادی را به مجلس ارائه کنند اما دولت و قوه قضائیه اسناد مورد نظر را ارائه نداد.

وی افزود: در قانون برنامه، دولت و قوه قضائیه موظف شدند تا پایان سال اول اجرای قانون، سند امنیت قضایی سند حقوق شهروندی، سند کار شایسته در دو حوزه استخدام و نظام ارتقاء و عزل و نصب، سند روابط فرهنگی و استفاده از ماهواره را به مجلس ارائه کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهارداشت: بیش از ۵ سال از تصویب قانون برنامه پنجم می گذرد اما این اسناد به مجلس ارائه نشده است تا منجر به تصویب قوانینی شود که شهروندان از حقوق خود استفاده کنند تا شاهد برخی برخوردهای سلیقه ای نباشیم.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم ادامه داد: هیچ کدام از این اسناد در لایحه برنامه ششم قید نشده است. هیئت رئیسه در قالب نامه ای از روسای قوه مجریه و قضائیه بخواهد این اسناد را هرچه سریعتر به مجلس ارائه دهند.

فلاحت پیشه گفت: این نگرانی وجود دارد که اگر ماده ای به لایحه اضافه شود که دولت ملزم به ارائه این اسناد در برنامه ششم شود، باز هم قوه قضائیه و دولت وظایف خود را انجام ندهند.



دیدگاهها بسته شده است.