تصمیم مجلس برای ممنوعیت واردات محصولات دامی و کشاورزی از آمریکا


عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تهیه طرحی با امضاء ۱۷۰ نماینده مجلس برای الزام دولت به اقدام متقابل علیه آمریکا خبر داد و گفت: قصد داریم واردات محصولات کشاورزی از آمریکا را ممنوع کنیم.

محمد جواد جمالی نماینده فسا در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه طرحی با امضاء ۱۷۰ نماینده برای الزام دولت برای اقدام متقابل در خصوص بدعهدی های آمریکا خبر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهارداشت: با توجه به عهدشکنی های اخیر آمریکا و تمدید ۱۰ ساله تحریم ها علیه ایران، عدم صدور مجوز فروش هواپیما به ایران، این طرح از سوی نمایندگان تهیه شده است.

حشمت الله فلاحت پیشه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این طرح جدید مجلس به صورت دو فوریت ارائه خواهد شد، گفت: در این طرح قصد داریم واردات محصولات دامی و کشاورزی از آمریکا را در راستای اقدام متقابل ممنوع کنیم.دیدگاهها بسته شده است.