تعادل و آرامش بازار برنج در صورت عرضه کل واردات در بورس کالا

مدیرعامل شرکت کارگزاری باهنر با بیان مطلب فوق به عرضه برنج در بورس کالا اشاره کرد و به عرصه، گفت: عرضه برنج در بورس کالا اقدام بسیار لازم و مثبتی است، زیرا عرضه و قیمت گذاری برنج در محلی شفاف مانند بورس کالا موجب به تعادل رسیدن قیمت و حذف واسطه‌گری‌ها از بازار این محصول می‌شود.

حسینی‌پور افزود: تاکنون میزان برنج عرضه شده در بورس کالا کم بوده و اگر شرکت بازرگانی دولتی می خواهد از ابزار بورس برای تعادل و تنظیم بازار بهره بگیرد، بایستی تمامی عرضه وارداتی این محصول را از طریق بورس کالا انجام دهد تا به اهدافش برسد.

این کارشناس ارشد بازار کشاورزی همچنین به مزایای عرضه برنج در بورس کالا اشاره و تصریح کرد: از اصلی ترین مزایای عرضه محصولات از جمله برنج در بورس کالا، شفافیت آماری و تغییر مبادلات سنتی به روندی کارآمد و مدرن است که این موارد به سود اقتصاد کشور خواهد بود.

وی اظهار کرد: در صورتیکه دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه کالاهای اساسی کشاورزی در بورس کالا رفته رفته اجرایی شود، بدون شک در سال‌های آینده آماری دقیق از روند تولید، تقاضای داخلی، نیاز به واردات و همچنین حجم صادرات بدست می‌آید که آن زمان مدیریت و سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی کشور به مراتب آسان تر از شرایطی مبهم فعلی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری باهنر  گفت: در حال حاضر برنج های هندی و پاکستانی در بورس کالا عرضه می شوند، اما بهتر است پس از رونق معاملات برنج های وارداتی، برنج ایرانی نیز که دارای تقاضای بیشتری است در این بورس عرضه شود تا موجبات تقویت تولید داخلی و پایان واسطه گری‌ها در این بازار را نیز فراهم کند تا علاوه بر این که با این کار عرضه افزایش پیدا خواهد کرد، قیمت ها نیز به تعادل می رسد.دیدگاهها بسته شده است.