توضیحات دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد پزشک قلابی مسجدسلیمان


اهواز ـ دانشگاه علوم پزشکی اهواز توضیحاتی را در خصوص دستگیری پزشک قلابی در شهرستان مسجدسلیمان در اختیار رسانه ها قرار داد.

به گزارش عرصه به نقل از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در سال ٩٠ یکی از پزشکان شاغل در مناطق نفتی عسلویه به نام دکتر «ع ـ د» در یک سانحه تصادف رانندگی فوت می کند.

پس از این حادثه، یکی از همکاران غیرپزشک وی با مراجعه به خانواده پزشک متوفی به بهانه پیگیری مطالبات مالی مرحوم، مدارک تحصیلی و شغلی وی را از خانواده اش تحویل می گیرد و سپس با استفاده از روشهای غیرقانونی، اقدام به تهیه شناسنامه و کارت ملی جدید به نام متوفی ولی با تصویر خودش می کند.

در گام بعد، وی با مراجعه به دانشگاه محل تحصیل پزشک متوفی در یکی از استان های مرکزی کشور و ارائه شناسنامه و کارت ملی جدید عکس دار، دانشنامه پزشکی مربوط به مرحوم را با الصاق عکس خودش تحویل می گیرد.

سپس با ارائه این مدارک جدید صادر شده، پروانه مطب برای وی صادر می شود و حتی با مراجعه به بانک، حساب بانکی نیز (با شناسنامه و کارت ملی جدید به نام متوفی) باز می کند و در حقیقت کل هویت پزشک مرحوم را جعل کرده و به سرقت میبرد.

از آنجا که مدارک ارائه شده به مراکز درمانی که این جاعل در آنجا اشتغال داشته، همگی از منابع رسمی و با مهر و امضاهای اصالت دار صادر شده بودند و اشکال صوری و شکلی نداشتند، بنابراین مراکز درمانی نیز به استناد این مدارک اصیل، با وی قرارداد همکاری منعقد کردند.

به دنبال احضار این فرد خاطی به عنوان مطلع در دادگستری و عدم حضورش، موضوع از طریق نظام پزشکی پیگیری و با توجه به آنلاین شدن کلیه مدارک و سوابق نظام پزشکی، موضوع از طریق نظام پزشکی مسجد سلیمان دنبال می شود و مستندات متوفی بودن پزشک در اختیار مقام قضایی قرار می گیرد که با تمهیدات بازپرس دادگستری، نامبرده به عنوان مطلع احضار و پس از حضور در دادگستری طبق دستور بازپرس بازداشت می شود.

لازم به ذکر است این فرد جاعل هیچگونه رابطه استخدامی با بیمارستان ٢٢ بهمن مسجدسلیمان نداشته و همکاری وی صرفاً به صورت قرارداد ساعتی معین صورت می پذیرفت.

گفتنی است این فرد به همین منوال در مناطق و مراکز درمانی مختلف کشور مشغول به کار شده بود.دیدگاهها بسته شده است.