دادگاه آیت الله «عیسی قاسم» به ۱۴ آذر موکول شد


دادگاه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین به روز ۴ دسامبر مصادف با ۱۴ آذر آینده موکول شد.

به گزارش عرصه به نقل از مرآه بحرین، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه رهبر شیعیان بحرین ادامه می دهد.

دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه امروز چهارشنبه ۳ آذر دادگاه آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را برای چهارمین بار برگزار کرد اما به دلیل عدم اثبات اتهامات واهی وارد شده به ایشان این دادگاه را به آینده موکول کرد تا بدین طریق اسنادی علیه ایشان جعل کند.

دادگاه عالی بحرین از طریق جعل اسناد و وارد کردن اتهامات واهی مدعی شده است که رهبر شیعیان بحرین به صورت غیرقانونی اموال خمس مردم را دریافت می کند و اتهام پولشویی را به ایشان نسب داده است.

دادگاه رهبر شیعیان بحرین به روز ۴ دسامبر مصادف با ۱۴ آذر موکول شد.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه حدود ۵ ماه پیش تابعیت شیخ عیسی قاسم را سلب کرد که موجب تحصن مردم و علما در برابر منزل ایشان برای دفاع از رهبرشان شد.دیدگاهها بسته شده است.