دادگاه محاکمه شیخ «عیسی قاسم» امروز برگزار می‌شود


دادگاه محاکمه شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین امروز چهارشنبه به ریاست قاضی «علی الظهرانی» تشکیل می‌شود.

به گزارش عرصه به نقل از پایگاه «الوسط»، رژیم آل خلیفه امروز چهارشنبه دادگاه محاکمه شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین را تشکیل می دهد.

بر اساس این گزارش، قاضی «علی الظهرانی» ریاست این جلسه را بر عهده خواهد داشت.

برگزاری این جلسه دادگاه در حالی است که پیشتر چند بار قاضی پرونده، صدور حکم علیه شیخ عیسی را به تعویق انداخته است.

در حال حاضر، مردم بحرین همچنان در حمایت از شیخ عیسی به تحصن خود در مقابل منزل وی در منطقه الدراز ادامه می دهند.دیدگاهها بسته شده است.