دریافت خدمات توانبخشی نیازمند استعلام از هیچ سازمانی نیست

محمدرضا اسدی در گفت‌وگو با عرصه، در پی انتشار خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه معلولان برای دریافت کارت و تشکیل پرونده باید از سه سازمان استعلام بگیرند گفت: این خبر کذب است و برای تشکیل پرونده و دریافت خدمات توانبخشی نیاز به استعلام از هیچ دستگاهی نیست.

اسدی با اشاره به این موضوع که برابر قانون، بهزیستی تنها سازمان ارائه دهنده خدمات تخصصی به معلولان است افزود: دریافت خدمات توانبخشی از قبیل وسایل توانبخشی، کمک هزینه خدمات توانبخشی، کمک هزینه درمان، تامین و تعمیر و مناسب سازی مسکن، کمک هزینه آموزشی و حرفه آموزی و … با حضور در کمیسیون و تشکیل پرونده و بدون نیاز به هرگونه استعلام انجام می گیرد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه تنها در مورد پرداخت مستمری از کمیته امداد استعلام می شود تصریح کرد: برابر قانون یک فرد تنها از یک محل می تواند مستمری دریافت کند که استعلام از کمیته امداد توسط سازمان بهزیستی و نه فرد معلول صورت می گیرد.

اسدی در پایان تاکید کرد: ارائه خدمات توانبخشی مشروط به دریافت و ارائه کارت معلولیت نشده است و حتی تیمهای سیار کمیسیون در استان تهران در صورت نیاز معلول بویژه معلولیت‌های جسمی حرکتی شدید و ضایع نخاعی گردنی به منزل آنان اعزام می شوند.دیدگاهها بسته شده است.