ذهتاب: مقررات فدراسیون وزنه‌برداری باید رعایت شود

محمد ذهتاب در گفت‌وگو با عرصه درباره اینکه با چه راهکاری می‌توان شرایط را میان انوشیروانی و رستمی مدیریت کرد، گفت: جلسه شورای عالی فنی به زودی تشکیل می‌شود و تصمیمات صحیحی گرفته خواهد شد. باید تصمیمات مفید، قانونی بوده و ورزشکاران نیز راضی باشند.

او ادامه داد: المپیک دیگر تمام شد و مدال‌ها را هم گرفتند، الان باید مقررات فدراسیون انجام بگیرد. فدراسیون است که ورزشکاران را برای مسابقه‌ها معرفی می‌کند و حتی اسامی آن‌ها را از ۶ ماه پیش برای قرار گرفتن در لیست وادا معرفی خواهد کرد و اگر فدراسیون این کار را انجام ندهد ورزشکاران نمی‌توانند در مسابقه‌ها شرکت کنند بنابراین مقررات فدراسیون بر همه چیز حاکم است و باید  رعایت شود.

ذهتاب همچنین گفت: به عقیده من اگر رستمی نمی‌تواند با انوشیروانی کار کند، آن مسئله قابل حل است اما مقررات فدراسیون باید رعایت شود. در کل جلسه شورای عالی فنی تشکیل شود نظرات آقایان را می‌گیرم و با مقررات وفق می‌دهیم و در نهایت تصمیم مناسب را خواهیم گرفت. به هر حال مردم نیز از شرایط راضی نیستند و باید حتما این مسئله را حل کنیم.

 –دیدگاهها بسته شده است.