رشد تولید فولاد خام ایران و خاورمیانه

به گزارش عرصه، تولید فولاد خام منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در اکتبر سال جاری ۹ درصد نسبت به ۵.۳۲۱ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته رشد کرد و به ۵.۸۰۲ میلیون تن رسید.

تولید همه کشورهای این منطقه در اکتبر سال ۲۰۱۶ نسبت به اکتبر سال ۲۰۱۵ رشد مثبت داشت. روند صعودی قیمتها بویژه در چین یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در رشد مثبت تولید فولاد خام در منطقه منا بوده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری MEsteel، ایران ۱.۶۴۰ میلیون تن فولاد خام در اکتبر تولید کرد که در مقایسه با ۱.۳۲۴ میلیون تن در اکتبر سال گذشته، ۲۴ درصد رشد داشت.

تولید عربستان سعودی پس از یک مدت طولانی در اکتبر رشد کرد و با ۹.۵ درصد رشد، در مقایسه با ۴۰۰ هزار تن در اکتبر سال ۲۰۱۵ به ۴۳۸ هزار تن رسید.

تولید فولاد ترکیه از ۲.۷۴۰ میلیون تن در اکتبر سال گذشته به ۲.۹۷۵ میلیون تن در اکتبر امسال رسید که ۸.۵۸ درصد رشد نشان داد.

میزان تولید امارات متحده عربی با ۱۰.۲۹ درصد افزایش، به ۳۰۰ هزار تن رسید و تولید مصر با ۱۷.۲۸ درصد رشد، در مقایسه با ۳۲۴ هزار تن در اکتبر سال گذشته، به ۳۸۰ هزار تن رسید.

تولید مراکش در همین مدت با ۶۷ درصد رشد، ۵۰ هزار تن و تولید لیبی با ۲۶.۶۷ درصد رشد، ۱۹ هزار تن بود.دیدگاهها بسته شده است.