سفارت «اسلوونی» در تهران بازگشایی شد


سفارت «اسلوونی» در تهران با حضور رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اسلوونی و وزیر امور خارجه ایران، بازگشایی شد.

به گزارش عرصه به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم بازگشایی سفارت اسلوونی در تهران حضور داشت.

بر اساس این گزارش، در این مراسم رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اسلوونی نیز شرکت داشتند.دیدگاهها بسته شده است.