فیلم/ فرار سعد حریری از دست دادن با سفیر سوریه!


بین الملل: «سعد الحریری» مأمور تشکیل کابینه لبنان در یک مراسم رسمی در کاخ ریاست جمهوری، برای دست ندادن با سفیر سوریه در بیروت، برای دقایقی از سالن خارج شد.دیدگاهها بسته شده است.