مجلس، لایحه حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و ژاپن را تصویب کرد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و ژاپن را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بر اساس تبصره این لایحه، ارجاع اختلافات موضوع مواد ۱۸ و ۱۹ این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

این لایحه با ۱۳۸ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.دیدگاهها بسته شده است.