مجمع نمایندگان استان همدان درگذشت خانم دباغ را تسلیت گفت


مجمع نمایندگان استان همدان طی بیانیه ای درگذشت خانم دباغ را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه مجمع نمایندگان استان همدان در تسلیت درگذشت خانم دباغ قرائت شد.

در این بیانیه آمده است درگذشت شیرزن مبارز انقلاب، اولین فرمانده سپاه انقلاب همدان و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و نماینده امام در شوروی سابق را خدمت مردم همدان تسلیت می گوییم.دیدگاهها بسته شده است.