هدف‌گذاری فولکس واگن برای افزایش سودآوری

به گزارش عرصه، هربرت دیس، مدیر برند فولکس واگن پس از اعلام توافق این برند با اتحادیه‌های کارگری برای حذف ۳۰ هزار موقعیت شغلی تا سال ۲۰۲۵، جزییات برنامه‌هایش را در یک کنفرانس مطبوعاتی شرح داد.

وی در ساختمان مرکزی این گروه به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم فولکس واگن را در برابر آسیبهای و شوکهای رویدادهای آینده حفظ کنیم.

بر اساس گزارش رویترز، سودآوری این برند در سال جاری تنها دو درصد برآورد شده است.دیدگاهها بسته شده است.