هشدار درباره رشد اقتصادی و تاثیر آن بر انتخابات آینده

مرتضی افقه در گفت‌وگو با عرصه، درباره افزایش تورم در ماه‌های آتی توضیح داد: ساختار اقتصاد ایران هنوز تورمی است. به نظر من اکنون نیز با ماسک اکسیژن تورم تک‌رقمی شده است و به محض این‌که اکسپژن برداشته شود، شرایط به سمت افزایش قیمت‌ها خواهد رفت و ممکن است دوباره تورم دو رقمی را تجربه کنیم.

وی همچنین درباره رشد اقتصادی نیز توضیح داد: اکنون رشد اقتصادی به خاطر افزایش فروش نفت تا حدی حاصل شده است، ولی از این به بعد تا حد زیادی به برجام بستگی دارد. این‌که روابط اقتصادی ایران با کشورهای دنیا چگونه پیش می‌رود، اگر روابط اقتصادی ایران با دنیا افزایش پیدا کند سرمایه‌گذاران خارجی همان‌گونه که برای ورود آنها به ایران تلاش می‌شود اقدام به حضور در کشور کرده و همراه با منابع مالی دانش فناوری را به همراه بیاورد می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنیم.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز اظهار کرد: به نظر من اکنون باید دولت تلاش کند منافع گروه‌ دهک‌های میانی و کم‌درآمدی را تامین کند و منافع رشد اقتصادی پنج درصدی که حاصل شده را به این دو طبقه انتقال دهد. اگر چنین نشود تاثیر مثبتی در انتخابات بعدی نخواهد داشت.

افقه همچنین گفت: رشد اقتصادی که اکنون تجربه کرده‌ایم فقرزدا نبوده است. رشد فقرزدا به آن رشدی گفته می‌شود که بتواند در رفاه و سطح معیشت همه مردم تاثیرگذار باشد، ولی با این همه می‌دانیم که رشد حاصل از فروش نفت تاکنون تاثیر چشم‌گیری  بر دهک‌هایی که در سال‌های تحریم آسیب دیده‌اند نگذاشته و این وظیفه دولت است که با ابزارهای لازم رشد اقتصادی ایجاد شده را به دهک‌های مذکور انتقال دهد.

وی تاکید کرد: باید ابزارهای لازم به کارگرفته شود تا رشد هدفمند موثر در وضع معاش طبقات متوسط به پایین حاصل شود که من فکر می‌کنم متاسفانه هنوز زمینه‌های آن فراهم نشده و یکی از نگرانی‌ها این است که این وضعیت در انتخابات سال آینده تاثیر منفی گذاشته و اقشار آسیب دیده به سمت حمایت از کسانی بروند که وعده‌هایی درباره‌ بهبود معاش آنها خواهند داد.دیدگاهها بسته شده است.