وزیر امور خارجه «اسلوونی» با ظریف دیدار کرد


وزیر امور خارجه «اسلوونی» با هیات همراه به دیدار ظریف وزیر امور خارجه کشورمان رفتند.

به گزارش عرصه به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه،  وزیر امور خارجه اسلوونی و هیات همراه با محمد جواد ظریف دیدار کردند.

بر اساس این گزارش، ظریف امروز در مراسم بازگشایی سفارت اسلوونی در تهران هم حضور داشت.دیدگاهها بسته شده است.