پانزوان: رستمی می‌تواند با برنامه خودش کار کند و سرمربی به او مشاوره بدهد

مهدی پانزوان در گفت و گو با عرصه درباره اینکه با چه راهکاری می‌توان شرایط را میان انوشیروانی و رستمی مدیریت کرد، گفت: فکر می‌کنم همان تصمیم گرفته شود که کیانوش رستمی با برنامه خودش تمرین کند، زیرا ثابت کرد برنامه‌ریزی خوبی دارد و سرمربی هم می تواند به او مشاوره بدهد البته در میان نزدیک بودن ورزشکار و مربی خیلی مهم است.

 او ادامه داد: شیوه تمرینی رستمی با آنچه که در اردو هست، فرق دارد و اگر فدراسیون می‌خواهد او  را در مجموعه قرار دهد، باید برنامه جداگانه‌ای بگذارد.  اگر فدراسیون شیوه تمرینی نوین که در ۲-۳ کشور اجرا می شود را می خواهد پیاده کند باید هر وزنه‌بردار با مربی جداگانه‌ای کار کند. یعنی یک سرمربی با مثلا هشت کمک مربی در تیم ملی کار کنند. اما اگر به این شکل کار نمی‌شود باید استثنا قائل شوند و رستمی با برنامه جداگانه ای کار کند و تعامل ایجاد شود. البته این موضوع شاید باعث شود بعدا نفرات دیگری هم بخواهند تنها تمرین کنند و باید به این مسئله هم فکر کرد.

پانزوان در مورد اینکه برای حل ماجرا چه کاری باید انجام داد، تصریح کرد: به نظرم در این ماجرا باید رییس فدراسیون با ورزشکار صحبت کند و  نظر او را بخواهد  هم چنین  نظر سرمربی را هم باید جویا شود و سرمربی باید در مورد تیم تصمیم بگیرد که با آن شریط می تواند کار کند یا نه . اما در فدراسیون سرمربی تصمیم نمی گیرد  و شورای عالی فنی تصمیم خواهد گرفت در حالی که نظر سرمربی شرط است زیرا باید با آن شرایط کار کند. زمانی که ما در تیم ملی کار می کردیم  رییس فدراسیون برای ورزشکار نامه کتبی نوشت که با  تمرینات خود کار کند و در این مورد اصلا با سرمربی صحبت نشد دو روز بعد متوجه شدیم که ورزشکار چنین نامه ای دارد .  هر کسی که به عنوان سرمربی انتخاب می شود  و اگر به کارش ایمان دارند ، باید بگذارند او نیز تصمیم بگیرد اما در واقع این طور نیست و تصمیمات از جای دیگر گرفته می شود.

 –دیدگاهها بسته شده است.