پیشنهاد سازمان جنگلها به مجلس برای واگذاری طرح‌های جنگلداری به تعاونی‌ها

عبدالله‌پور در گفت‌وگو با عرصه، در توضیح این ماده واحده اعلام کرد: اگر تفسیر بر این هست که قانون خاص جنگلبانی باید اختیار برای واگذاری به تعاونی داشته باشد پیش بینی ماده واحده‌ای را کرده‌ایم که مجلس این اجازه را به سازمان جنگل ها بدهد تا همانجا که خود تشخیص می‌دهد در تقابل با فعالیتهای مخرب مردم و ساکنان، واگذاری اتفاق بیفتد.

او در ادامه با بیان اینکه عمل مردم مخرب نیست بلکه نظام های عقب افتاده تولید و خلاف پتانسیل اکولوژیک مخرب طبیعت است، افزود: باید فعالیت‌های سازنده جایگزین شوند، این ماده واحده حرف آخر را می زند و به سازمان جنگلها این اجازه را می دهد که طرحها به تعاونی‌ها واگذار شود.

مشاور حقوقی سازمان جنگل ها به دستاوردهای تصویب این ماده واحده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سازمان جنگل ها طرح‌های چند منظوره را برای بهره‌برداری متفاوت از جنگل پیگیری می کند خوشبختانه با تصویب این ماده واحده هیات وزیران باید باقی وزارتخانه‌ها و واحدهای استانی آنان را به تبعیت از این قانون ملزم کنند.

عبدالله پور با اشاره به اینکه این ماده واحده مسئله واگذاری فعالیت های اقتصادی را نه تنها محدود به فعالیت سازمان جنگل ها نمی کند بلکه وزارت‌خانه و سازمانها را نیز ملزم به این کار قانونی می کند، توضیح داد: به عنوان مثال در حوزه طرح جنگلداری سازمان جنگل ها، اگر امکان سرمایه گذاری برای تاسیس کارخانه آب معدنی و بسته بندی آن وجود دارد، واگذاری این کار به عهده واحدهای سازمانی وزارت نیرو است اما در صورت تصویب این قانون، تعاونیها اولویت اجرای این فعالیت اقتصادی را به عهده دارند. یا اگر در آن منطقه استعداد تاسیس پرورش آبزیان هست اولویت واگذاری باید با تعاونیها باشد.

او با تاکید بر اینکه تصویب این ماده واحده در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هم است، گفت: اول اینکه در کلیه فعالیت ها هم‌افزایی ایجاد می شود. دوم اینکه همه درآمد در منطقه باقی می ماند و یکسری فعالیتها از حالت سنتی که افت و ضایعات دارد به مرحله صنعتی و نیمه صنعتی تکامل پیدا می کند.

به گفته عبدالله پور، میزان ضایعات تولیدات غیر چوبی جنگل ها در فرآیند تبدیل به صنعتی و نیمه صنعتی کاهش پیدا می کند و چون این تولیدات ارگانیک هستند بازار داخلی و جهانی خواهند داشت.

وی تاکید کرد که با اجرای این طرح، حفاظت احیاء و توسعه توسط مردم محلی انجام می‌شود یعنی سازمان جنگل ها دیگر با مردم تقابل نخواهد داشت، مردم همسو و هم جهت با سازمان جنگل ها خواهند شد. همچنین با تصویب این ماده واحده توسعه‌ای روستایی در برخی مناطق روستایی و محروم آغاز می شود.دیدگاهها بسته شده است.