کمیته مجلس برای بررسی حواشی سخنرانی مطهری در مشهد تعیین شد


سه نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، برای بررسی حواشی روی داده در جریان سخنرانی علی مطهری در مشهد انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت ۳ نفره ای از سوی کمیسیون شوراها و امور داخلی برای بررسی حواشی روی داده در جریان سخنرانی علی مطهری در مشهد انتخاب شدند.

علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم اعضای منتخب کمیسیون شوراها هستند.

براساس این گزارش ریاست این هیأت را احمد امیرآبادی بر عهده دارد و شنبه هفته آینده برای بررسی ابعاد مختلف موضوع به مشهد سفر خواهند کرد.

اعضای کمیته در این سفر با استاندار خراسان رضوی، اعضای شورای تأمین و دادستان مشهد دیدار و گفتگو خواهند کرد.دیدگاهها بسته شده است.