گلایه حافظی از اقدام سوال‌برانگیز کمیسیون عمران مجلس در توقف تحقیق و تفحص از شهرداری تهران


گلایه حافظی از اقدام سوال‌برانگیز کمیسیون عمران مجلس در توقف تحقیق و تفحص از شهرداری تهراندیدگاهها بسته شده است.