آخرین اردوی آزادکاران پیش از رقابت‌های جهانی مجارستان

به گزارش عرصه، اسامي نفرات دعوت شده به اين اردو كه براي حضور در رقابت‌هاي جهاني اوزان غيرالمپيكي ۶۱ و ۷۰ کیلوگرم برگزار مي‌شود به شرح زير است:

۵۷ كيلوگرم: حسن رحيمي (تهران)

۶۱ كيلوگرم: بهنام احسان پور – ايمان صادقي (مازندران) پيمان بياباني (تهران)

۶۵ كيلوگرم: مهدي يگانه جعفري

۷۰ كيلوگرم: مصطفي حسين خاني (تهران) حامد رشيدي (كرمانشاه) علي اصغر جبلي (گلستان)

۷۴ كيلوگرم: حسن يزداني (مازندران) بهمن تيموري (كرمانشاه)

۸۶ كيلوگرم: مجتبي گليج (مازندران)

۹۷ كيلوگرم: دانيال شريعتي نيا (تهران)

۱۲۵ كيلوگرم: كميل قاسمي (مازندران) اميررضا اميري (لرستان)
سرمربي: محمد طلايي

مربيان: علي اكبر دودانگه- امير توكليان- احسان لشگري

سرپرست: علي بيات
رقابت‌هاي جهاني اوزان غير المپيكي روزهاي ۲۰ و ۲۱ آذر در شهر بوداپست مجارستان برگزار مي‌شود.

انتها‌ی پیامدیدگاهها بسته شده است.