افزایش فزاینده مراجعه کارتن‌خواب‌ها به گرمخانه‌ها

اسماعیلی در گفت وگو با عرصه، با اشاره به افزایش مراجعات کارتنخواب‌های پایتخت به گرمخانه خاوران، گفت: با سرد شدن هوای تهران شاهد مراجعه فزاینده کارتن ‌خواب‌ها به گرمخانه خاوران بوده‌ایم بگونه که شب گذشته ۷۵۰ کارتن خواب در خاوران ساماندهی شدند و این در حالی تا قبل از سرد شدن هوا تنها شاهد مراجعه ۴۰۰کارتن خواب به این مرکز بودیم.

وی با بیان اینکه مددسرای خاوران آماده پذیرش و نگهداری از کارتن خواب‌ها در طول روز نیز هست اما عمدتا کارتن خواب های معتاد مایل نیستند که در طول روز در این مرکز بمانند، گفت: در روزهای سرد پایتخت شاهد تبلیغات مردمی در شبکه های مجازی بوده ایم بگونه ای که در این تبلیغات از مردم در خواست شده بود در صورت دیدن کارتن خوابی با سامانه ۱۳۷تماس بگیرند که براساس اظهارات کارمندان سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران که وظیفه جمع آوری و ساماندهی کارتن خواب ها را برعهده دارند تعداد تماس های مردمی با ۱۳۷ در رابطه با کمک به کارتن‌خواب ها طی چند روز اخیر بشدت افزایش یافته است.

اسماعیلی افزود: ما در این روزها شاهد مراجعه حضوری کارتن خواب ها نیز بودیم اما بخش اعظم  این افراد توسط سازمان خدمات شهرداری جمع آوری و منتقل می‌شوند.دیدگاهها بسته شده است.