بخشنامه‌ای درباره زمان روشن‌کردن وسایل گرمایشی به مدارس ارسال نشده است

به  گزارش عرصه، طی چند روز اخیر اخباری مبنی بر ارسال بخشنامه‌ای از سوی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه مدارس مجاز هستند از ۳۰ آذرماه وسایل گرمایشی کلاس‌های درس را راه اندازی کنند و به همین دلیل در حال حاضر دانش آموزان در سرما درس می‌خوانند.

پس از پیگیری عرصه، اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ارسال هرگونه بخشنامه‌ای درباره زمان روشن کردن سیستم های گرمایشی در مدارس را تکذیب و اعلام کرد که مدیر مدرسه با توجه به برودت هوا هر زمانی که تشخیص دهد می‌تواند سیستم‌های گرمایشی مدرسه را راه‌اندازی کند و چنین  اخباری صحت ندارد.دیدگاهها بسته شده است.