برای ریاست دوباره پارلمان اروپا نامزد نمی شوم


رئیس فعلی پارلمان اروپا قصد نامزدی برای تمدید دوره خود را ندارد و احتمالا به صحنه سیاست در کشور زادگاهش یعنی آلمان باز می گردد.

به گزارش عرصه به نقل از دیلی میل، «مارتین شولتز» رئیس آلمانی پارلمان اروپا در خبری که مناسبات سیاسی در بروکسل و برلین را دگرگون خواهد کرد، از عدم تمایل به شرکت در انتخابات ماه ژانویه پارلمان اروپا که به وی برای سومین بار فرصت تمدید مقام خود را می دهد، سخن گفت.

این در حالی است که رسانه های آلمانی از قصد شولتز برای بازگشت به صحنه سیاست ملی خبر داده اند حال آنکه گمانه زنی ها برای رقابت احتمالی وی با «آنگلا مرکل» در انتخابات صدر اعظمی آلمان همچنان به قوت باقی است.

از سوی دیگر، همزمان با نامزدی «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان برای ریاست جمهوری این کشور، احتمال آنکه شولتز برای جانشینی وی معرفی شود، نیز وجود دارد.دیدگاهها بسته شده است.