تذکر ۳۱ نماینده مجلس به وزرای امور خارجه، دفاع و اطلاعات


۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به وزرای امور خارجه، دفاع و اطلاعات، نسبت به ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در خصوص گشایش پایگاه نظامی انگلیس در آب های بحرین تذکر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی توسط هیات رئیسه قرائت شد.

علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران به همراه ۳۰ نماینده دیگر در تذکر کتبی مشترک به وزرای امور خارجه، دفاع و اطلاعات بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در مقابل گشایش پایگاه نظامی انگلیس در بحرین و حضور لجستیکی این کشور در آب های منطقه تاکید کردند.

مجمع نمایندگان استان های زنجان و همدان نیز در تذکر مشترک به وزیر نفت با اشاره به طولانی بودن دوره سرما در این دو استان، خواستار افزایش دوره پرداخت یارانه گاز به این مناطق از ۶ ماه به ۸ ماه شدند.

همچنین سیدفاطمه حسینی نماینده مردم تهران، سیدحمیده زرآبادی نماینده زنجان و اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد نیز در تذکر مشترک به وزیر کشور خواستار رسیدگی سریع به وضعیت کارتن خواب ها و ساماندهی آنها با توجه به سرمای شدید هوا در کشور شدند.

محمود صادقی نماینده مردم تهران به همراه چند نماینده دیگر در تذکر مشترک به وزیر کشور بر ضرورت پیگیری برخورد ناشایست نیروی انتظامی با تجمعات صورت گرفته در مقابل مجلس در روزهای اخیر تاکید کردند.دیدگاهها بسته شده است.