تورم ۸٫۶ درصدی در آبان‌ماه

به گزارش عرصه، محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای کالا و خدمات در آبان‌ماه سال جاری به ۲۴۹.۵ درصد رسیده که بیانگر تورم ماهانه ۰.۶ درصدی است.

همچنین تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات شاخص درآبان‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹.۱ درصد رسیده است.

شاخص دیگر یعنی تغییرات تورم در ۱۲ ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان سال قبل حدود ۸.۶ درصد است که بیانگر تورم سالانه خواهد بود.

این گزارش بانک مرکزی نشان دهنده کاهش ۰.۱ درصد تورم سالانه در آبان نسبت به ماه قبل است. این در حالی است که اخیرا مرکز آمار گزارش تورم را در حالی ارائه کرد که از کاهش ۰.۴ درصدی تورم سالانه و رسیدن آن به ۷.۵ درصد خبر داده بود. در عین حال که اعلام کرد تورم ماهانه آبان به ۰.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه ۶.۱ درصد رسیده است.دیدگاهها بسته شده است.