خرید تضمینی ۴۰ هزار تن مرکبات

معاون وزیر در امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی  گفت: دولت امسال ۴۰ هزار تن مرکبات از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری می کند.

به گزارش عرصه، محمد علی طهماسبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران گفت: کشاورزی و باغداری به وضعیت زیست محیطی و آب و هوا وابسته و از شغل های آسیب پذیر در دنیا است و این شغل در همه دنیا نیاز به حمایت دارد.

وی با بیان اینکه باید با نزدیک کردن محصولات باغی مازندران به ارقام زودرس خطر آسیب پذیری این حوزه را کاهش دهیم، افزود: نمی توان مرکبات را از استان مازندران حذف کرد اما ابزارهایی برای کاهش خطرات محصولات کشاورزی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر در امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در ایران ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرکبات تولید می شود که عمده آن در استان مازندران است، تصریح کرد: افزوده باغداری و کشاورزی از نظر اشتغال، درآمدزایی و ارزش اهمیت بالایی دارد.

وی با انتقاد از اینکه هنوز در استان مازندران موفق نشده ایم ارقام صنعتی مرکبات را جایگزین ارقام محلی کنیم، افزود: دولت ۴۰ هزار تن خرید تضمینی مرکبات دارد و باید برای عرضه محصولات باغی استان بازارهای مصرف را شناسایی و عرضه کرد.

عضو هیات مدیره تعاون روستایی کشور نیز در این جلسه گفت: ۳۰ درصد میوه تولیدی کشور در پایتخت توزیع می شود و باید مرکبات مورد نیاز تهران از مازندران تهیه شود.

عباس علی آبادی با تاکید بر اینکه باغداران فقط منافع فردی خود را نبینند و با یک قیمت متعادل حرکت کنند، افزود: امروز همه پرتقال موجود در کشور قابل ذخیره سازی نیست و در نظر داریم تا با خرید تضمینی قسمتی از مرکبات رکود را از بازار خارج کنیم.

وی افزود:  خرید محصولات باغ های خرد و کوچک برای حمایت و کمک به باغداران در اولویت قرار دارند.

علی آبادی از صادرات به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکل مازاد تولید مرکبات کشور یاد کرد و گفت: برای بازار داخلی پیشنهاد داده می شود  تا برای تازه خوری مرکبات این محصول را در بازارهای داخلی عرضه کنند.

وی با بیان اینکه در عراق ظرفیت خوبی برای ذخیره سازی وجود دارد، افزود: امسال مرکبات به عراق صادر می شود.دیدگاهها بسته شده است.