ساخت همراه‌سرای بیماران وظیفه همه دستگاه‌هاست

به گزارش عرصه، ایرج حریرچی افزود: وظیفه اصلی وزارت بهداشت درمان بیماران است، اما با اجرای طرح تحول سلامت به هتلینگ بیمارستان‌ها هم توجه شده و امکانات برای اقامت یک نفر همراه بیمار در بخش‌های عادی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فراهم شده است، منتها در بخش مراقبت‌های ویژه که امکان همراه بیمار وجود  ندارد، و بعضا همراهان بیمار هم  بیش از یک نفر هستند ، شاهد این مشکل هستیم.

وی تاکید  کرد: با وجود کمبود امکانات و منابع در وزارت بهداشت، با کمک خیرین سلامت و شهرداری‌ها مراکز متعددی برای اقامت همراهان بیمار به عنوان همراه سرا ایجاد شده و البته کفایت نمی کند و ما ازسازمان های ذیربط مانند شهرداری‌ها و وزارت کشورو نهادهای خیریه درخواست  می‌کنیم دراین باره به میدان بیایند و مشارکت کنند.

وی گفت: البته یکی از دلایل این مشکل هم این است  که بیماران بعضا بدون ارجاع به  مراکز درمانی شهر خود، به تهران و شهرهای بزرگ مراجعه می کنند، در حالی که با  توجه به  توزیع متخصص و ایجاد تخت های ویژه در سراسر کشورپس از اجرای طرح تحول سلامت، از بیماران درخواست می‌کنیم  ابتدا به  مراکز درمانی شهر خود مراجعه کنند و در صورت نیاز برای ادامه درمان به شهرهای بزرگ بیایند که کمتر شاهد این مشکلات باشیم.دیدگاهها بسته شده است.