سرعت گونه‌ها برای سازگاری با تغییرات جوی کافی نیست

به گزارش عرصه، مطالعه انجام شده روی بیش از ۲۵۰ گونه جانوری و گیاهی نشان می‌دهد توانایی آنها در سازگار شدن با تغییرات در دمای هوا و بارش باران در آینده ناچیز خواهد بود.

به گفته محققان آمریکایی، دوزیستان، خزندگان و گیاهان به طور خاص در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند و گونه‌های استوایی نسبت به گونه‌های مناطق معتدل بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

برخی از حیوانات قادر هستند که برای مقابله با افزایش دما موقعیت خود را به لحاظ جغرافیایی تغییر دهند اما برخی از آنها در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند که قادر به جابه‌جا شدن نیستند.

در بررسی انجام شده روی ۲۶۶ گونه جانوری و گیاهی از جمله حشرات، دوزیستان، پرندگان پستانداران و خزندگان مشخص شد که میزان سرعت تغییرات برای بقای گونه‌ها کندتر از تغییرات اقلیمی است.

به گزارش شبکه خبری بی‌بی‌سی، ‌همچنین پستانداران و پرندگان بهتر از خزندگان و دوزیستان می‌توانند بقای خود را حفظ کنند زیرا از این توانایی برخوردارند که دمای بدن را تنظیم کنند.دیدگاهها بسته شده است.