ضرورت بازشناسی واژه «ایثار»

وقتی سخن از ایثار به میان می‌آید شاید بسیاری از ما به یاد دوران دفاع مقدس بیفتیم.البته حق هم همین است. کشورمان هشت سال درگیر جنگی نابرابر شد و اگر نبود ازخودگذشتگی‌های بسیار در آن دوران،شاید امروزه با وضعیت ناامیدکننده و تاریکی روبرو بودیم اما وقتی مولفه بزرگی به نام از جان گذشتگی وارد زندگی روزمره ما در هشت سال جنگ شد تمام پیش‌بینی‌های سیاسی و نظامی تغییر کرد و نتیجه آن چیزی شد که دلخواه مردم ما بود. با این توضیح که در مقطع قبل از آغاز جنگ هم مردم ایران در  مبارزه با رژیم طاغوت با توجه به نیازهای آن دوران ازخودگذشتگی‌های زیادی داشتند که قابل احترام و ارج‌گذاری است.بنابراین پایه ایثار دوران دفاع‌مقدس هم  در دوران مبارزات انقلاب اسلامی بنا نهاده شد و در جنگ تحمیلی به اوج پختگی و شور و شعور رسید.

با توجه به تغییر ذائقه جامعه و مردم پس از گذشت سال‌ها از پایان جنگ تحمیلی، ضروری است واژه مقدسی همچون ایثار نیز با توجه به مقتضیات زمان، بازکاوی و بازشناسی شده و مطابق با نیازهای امروز و با بهره‌گیری از مصادیق منجر به ایثار در دوران دفاع مقدس،محصول و الگویی امروزی به دست بیاید؛الگویی که بتواند حداکثر سلایق و ذائقه‌ها را پوشش بدهد چون ا در بررسی واژه ایثار  با گستره‌ای از ابعاد فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی می‌توانیم مواجه شویم که هر کدام از آنها در جای خود قابل ارزش‌گذاری هستند.

ناصر ملایی،خبرنگار سرویس فرهنگ حماسه عرصه.دیدگاهها بسته شده است.