کاریاکین یک قدم به قهرمانی شطرنج جهان نزدیک‌تر شد

به گزارش عرصه، ابر اساتید شطرنج جهان برای نهمین بار رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با تساوی به پایان رسید. تساوی که البته به سود کاریاکین روس بود.

پس از برد روحیه بخش کاریاکین در دور هشتم، امید روس‌ها برای باز پس‌گیری قهرمانی جهان با وضعیت روانی بهتری کار را آغاز کرد و حتی در وضعیت بهتر نیز قرار گرفت، کارلسن مطابق انتظار عصبی بود و شرایط روانی مناسبی نداشت با این حال توانست با مهره سیاه وضعیت بدتر را نبازد تا همچنان به سه دور باقی مانده امیدوار باشد.

در سه دور آتی کاریاکین برای تمام کردن کار نیاز به سه تساوی دارد تا قهرمانی‌اش را قطعی کند. البته یک برد و یک تساوی نیز برای این امر کفایت می‌کند. در سوی مقابل کارلسن باید حداقل یکی از سه بازی را ببرد و دیگر متحمل شکست نشود تا بتواند کار را به دیدارهای تکمیلی بکشاند. تنها نکته امیدوارکننده برای قهرمان حال حاضر جهان در اختیار داشتن مهره سفید در دو بازی از سه دیدار باقی مانده است.

انتهای پیمدیدگاهها بسته شده است.