گزارش کمیسیون تلفیق تا دوهفته دیگر به صحن می آید


سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، از بررسی تشکیل وزارت «سلامت و رفاه اجتماعی» در این کمیسیون خبر داد.

محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهاد جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه برای تشکیل وزارت «سلامت و رفاه اجتماعی» اظهار داشت: کمیسیون تلفیق، کارگروهی برای بررسی این پیشنهاد تشکیل داده تا ضرورت ها و آثار تشکیل این وزارتخانه به طور دقیق ارزیابی شود.

وی خاطرنشان کرد: این پیشنهاد با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در دست بررسی است تا در نهایت، در کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در سخنان وزرای بهداشت و رفاه در هنگام حضور در کمیسیون تلفیق نیز این نکته وجود داشت که نظام سلامت و رفاه اجتماعی یکپارچه شود و حوزه رفاه از حوزه کار و تعاون جدا شود.

خدابخشی بیان کرد: در صورت تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس، بخش رفاه از وزارت تعاون و کار جدا می شود و با الحاق به وزارت بهداشت، وزارتخانه جدیدی با عنوان «سلامت و رفاه اجتماعی» تشکیل می شود.

وی درباره زمان نهایی شدن و ارائه گزارش بررسی برنامه ششم توسعه به صحن مجلس از سوی کمیسیون تلفیق نیز گفت: تاکنون حدود ۳۰ ماده از لایحه برنامه ششم بررسی شده و پیش بینی می شود که ۵ ماده باقیمانده نیز طی دو هفته آینده بررسی و جمع بندی شود تا گزارش کمیسیون حداکثر دو هفته دیگر به صحن مجلس ارائه شود.دیدگاهها بسته شده است.