آتش سوزی گسترده در سرزمینهای اشغالی/۸۰ هزار ساکن حیفا تخلیه شدند


آتش سوزی گسترده در سرزمینهای اشغالی باعث تخلیه هشتار هزار نفر از ساکنان حیفا شد.

به گزارش عرصه به نقل از شبکه المیادین، هشتار هزار نفر از ساکنان شهر حیفا در سرزمینهای اشغالی در نتیجه آتش سوزی گسترده در این منطقه تخلیه شده اند.

دامنه گسترش حریق به حدی است که به مناطق شمالی و بندر حیفا کشیده شده است. این آتش سوزی از چند روز پیش شروع شده است و مناطقی از جنوب و مرکز و شمال سرزمینهای اشغالی را درنوردیده است.

این آتش سوزی خسارتهایی هم به دنبال داشته است.دیدگاهها بسته شده است.