امیر داعش در دامنه های عرسال در دام ارتش لبنان افتاد


یگان اطلاعاتی ارتش لبنان موفق شد «احمد یوسف امین» امیر داعش را به همراه ۱۱ نفر از تروریست های تحت امرش در دامنه های عرسال بازداشت کند.

به گزارش عرصه به نقل  از المنار، نیروهای ارتش لبنان در ادامه مبارزه خود با تروریست های داعش به موفقیت بزرگی دست یافتند.

در همین راستا، یگان اطلاعاتی ارتش لبنان موفق شد «احمد یوسف امین» امیر داعش را به همراه ۱۱ نفر از تروریست های تحت امرش در دامنه های عرسال بازداشت کند.

در جریان این عملیات «احمد یوسف امین» امیر داعش در دامنه های عرسال به دلیل مقابله با نیروهای ارتش لبنان زخمی شد؛ وی دارای یک پرونده امنیتی سنگین نزد نهادهای امنیتی لبنان و از جمله خطرناک ترین افراد تحت تعقیب در دامنه های عرسال بوده است.

برخی از جنایات امیر داعش در دامنه های عرسال بدین شرح است:

– حمله به یک خودرو گشتی ارتش لبنان در دامنه های عرسال در سال ۲۰۱۳ و به شهادت رساندن افسر حاضر در آن.

– مسئول شلیک موشک به مناطق البقاع در سال ۲۰۱۴

– قرار دادن بمب و انفجار آن در مسیر گشتی های ارتش لبنان در عرسال.

– مسئول ربودن شهروندان لبنانی و سوری در عرسال.دیدگاهها بسته شده است.