بدون وجود ترکیه، پناهجویان به سوی اروپا روانه خواهند شد


نخست وزیر ترکیه ضمن تاکید بر اینکه عضویت کشورش در سازمان همکاری های شانگهای، منافاتی با عضویت در اتحادیه اروپا ندارد، از احتمال روانه شدن مهاجرین به اروپا سخن گفت.

به گزارش عرصه به نقل از تاس، بنعلی ایلدریم، نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیون دولتی این کشور گفت که کشورش در حال انتخاب بین سازمان همکاری های شانگهای و اتحادیه اروپا به منظور عضویت نیست. چراکه اساس به عقیده وی این دو منافاتی با یکدیگر ندارند.

ببر اساس این گزارش، وی که این جملات را در توضیح سخنان اردوغان در خصوص ملحق شدن ترکیه به سازمان همکاری های شانگهای مطرح می کرد، گفت : این موضوع نباید به عنوان گزینه ای جایگزین برای عضویت در اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود.

«یلدریم» افزود: اروپا هم اکنون در رکود به سر می برد. بنابراین تصمیم ترکیه برای افزایش رابط با شرق بدیهی است…. این یک تهدید نیست. ما نیازمند توسعه اقتصادی و مناسبات سیاسی در روابط خود هستیم. و ما بین اتحادیه اروپا و سازمان همکاری های شانگهای، یکی از آنها را انتخاب نمی کنیم.

نخست وزیر ترکیه همچنین در خصوص قطعنامه اخیر پارلمان اروپا علیه کشورش گفت که وقفه در روابط بیشتر برای اتحادیه اروپا مضر خواهد بود.

وی در این خصوص افزود: آنها باید بدانند که بدون ترکیه، پناهجویان به سوی اروپا سرازیر خواهند شد.

گفتنی است «اردوغان» در سخنان اخیر خود گفته بود که عضویت کشورش در سازمان همکاری های شانگهای به دلیل مشکلات جدی موجود در مناسبات میان آنکارا و اتحادیه اروپاست.دیدگاهها بسته شده است.