تامین اجتماعی هیچ سهمی در شرکت دخانیات ندارد

به گزارش عرصه، دکتر علی محمد همتی در دومین کنگره کشوری آکادمی اقتصاد سلامت که با محوریت سند ملی دیابت برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: دیابت به سرعت در جامعه ایران رو به افزایش است و بیش از ۵۰ درصد این بیماران هنوز ناشناخته هستند. سازمان تامین اجتماعی همواره در راستای پیشگیری از بیماری ها حرکت کرده و نگرش پیشگیرانه داشته است.

همتی درباره همکاری سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح تحول سلامت نیز اظهار کرد: با  وجود آنکه در حوزه سلامت پایداری منابع وجود ندارد و بیشتر به مصارف و تعرفه ها توجه می شود تا منابع، اما سازمان تامین اجتماعی همواره در اجرای این طرح در کنار وزارت بهداشت بوده و با همه توانش به این طرح کمک کرده است. در اجرای طرح تحول سلامت برآوردهای دقیق مالی وجود نداشت و بسیاری از بودجه های پیش بینی شده از جمله یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها به طور کامل محقق نشد.

همتی درباره تجمیع بیمه ها نیز گفت: قطعا سازمان تامین اجتماعی با این پیشنهاد مخالف است به  خصوص اینکه در قانون برنامه توسعه پنجم سازمان تامین اجتماعی از تجمیع بیمه ها مستثنی شده بود و در تدوین برنامه ششم نیز نمایندگان مجلس با تجمیع بیمه ها مخالفت کردند. این سازمان، مطابق قانون سهم ۹ بیست و هفتم از حق بیمه کارگران را برای سلامت و درمان آنها هزینه کرده است و مسئولیت خود را در این حوزه به طور کامل انجام داده است.

معاون درمان سازمان تامین  اجتماعی درباره سهامدار بودن این سازمان در شرکت دخانیات نیز توضیح داد و گفت: این موضوع سخنی است که از سر بی اخلاقی در برخی از رسانه ها مطرح می شود و سازمان تامین اجتماعی  سهامدار شرکت دخانیات نیست. یکی از شرکتهای تابعه سازمان بازنشستگی کشوری سهامدار شرکت دخانیات است که در یک مقطع زمانی محدود به مدت شش ماه مسئولیت اداره این شرکت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و بعد از آن نیز به جایگاه اولیه خود بازگشت.دیدگاهها بسته شده است.