تقاضای وام مرد بدون دست در چین رد شد!

به گزارش عرصه، “وو جیانپینگ” اهل “ژنگژو” در استان “هنان” است، به عنوان معلم در پکن کار می‌کند و عموماا با نگاه‌داشتن قلم در دهانش امضاء می‌کند. اما کارمندان بانک درخواست وی را بر این اساس رد کردند که امضای اشخاص را می‌توان به راحتی جعل کرد.

این مرد ۲۵ ساله، دستانش را در پنج سالگی پس از یک برق‌گرفتگی شدید از دست داد.

یکی از کارمندان بانک به رسانه‌های محلی گفته است که استفاده از اثر انگشت امری رایج است، زیرا امضای افراد می‌تواند جعل شود اما هیچ راهی برای کپی کردن اثر انگشت وجود ندارد.

از زمان رد شدن تقاضای وامِ این مرد، بانک‌هایی که درگیر این امر بودند در فضای آنلاین مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بسیاری از مردم پرسیده‌اند که چرا بانک‌ها در این مورد استثناء قائل نشده‌اند.

به گزارش بی‌بی‌سی، در یک پست فیسبوکی هم جریانی به راه افتاده با این پرسش که چرا بانک به جای دست، اثر انگشت پا را درخواست نکرد.دیدگاهها بسته شده است.