دسترسی به اجساد شهدای حله فعلا ممکن نیست

آقابابایی به عرصه گفت: تیم هلال احمر ایران هم اکنون در بیمارستان حله،جایی که جنازه‌ها منتقل شده،مستقر است، اما فعلا اجازه شناسایی اجساد را ندارند تا روال قانونی مربوط به این کار طی شود.

او با اشاره به آمارهای متناقضی که تا به حال از شمار شهدای این حادثه تروریستی منتشر شده، ترجیح داد فعلا از احتمالات سخن نگوید و تاکید کرد که هنوز تعداد شهدا مشخص نیست و تا زمانی که تیم هلال احمر اجازه دسترسی به اجساد را پیدا نکند، نمی‌توان با قطعیت در این باره آماری اعلام کرد.

وی همچنین تاکید کرد: تا این لحظه از ایران مجروحی شناسایی نشده و کماکان آن ١١ افغانی که ساکن ایران هستند، شناسایی شده‌اند.

به گفته آقابابایی، این ١١ تن، سرنشینان یک دستگاه ون بودند که در حین ورود به جایگاه سوخت با انفجار روبرو شده و مجروح شده‌اند.

دبیر ستاد اربعین با اشاره به اظهارات ضد و نقیض از شمار ایرانیان حاضر در آن منطقه، گفت: دو روایت وجود دارد، گروهی از شاهدان از حضور یک دستگاه اتوبوس حامل زائران ایرانی خبر داده‌اند و عده دیگری گفته‌اند که دو دستگاه اتوبوس حامل زائران ایرانی در جایگاه سوخت حضور داشته است. این اطلاعات دقیق نیست و تجسس‌ها ادامه دارد.دیدگاهها بسته شده است.