فیلم/تداوم آتش‌سوزی در شهر اشغالی «حیفا»


بین الملل: آتش سوزی گسترده در شهر حیفا در اراضی اشغالی فلسطین برای چهارمین روز متوالی ادامه دارد و رژیم صهیونیستی برای خاموش کردن این آتش سوزی دست به دامن کشورهای دیگر شده است.دیدگاهها بسته شده است.